Skip to content

Tõe, teadmise, normide ja väärtuste paljusus

Eesti filosoofia VII aastakonverents “Tõe, teadmise, normide ja väärtuste paljusus” toimub 29. august – 1. september Tartu Ülikoolis.

Seekordse aastakonverentsi katusteemaks on pluralism. Pluralism filosoofias vastandub nii monismile kui relativismile. Erinevalt monismist kaitseb pluralism mõne filosoofiliselt huvipakkuva valdkonna suhtes vaadet, et see koosneb mitut eri liiki fundamentaalsest entiteedist või et selle kohta kehtib mitu erinevat tõde (ontoloogilises versioonis) või et seda saab esitada mitmel erineval moel, erinevate mõistete või diskursustega (episteemilises versioonis) või et seda valdkonda valitsevad erinevad normid (normatiivses versioonis). Erinevalt relativismist eitab pluralism, et sellise paljususega kaasneb suhtelisus ning objektiivse tõe puudumine.

Konverentsil arutleme selle üle, mida kujutab endast pluralism ühes või teises filosoofia valdkonnas (eetikas, epistemoloogias, metafüüsikas, loogikas, teadusfilosoofias jm) ning uurime, mida pluralism endaga kaasa toob.