Skip to content

Category Archives: Määratlemata

Tõe, teadmise, normide ja väärtuste paljusus

Eesti filosoofia VII aastakonverents “Tõe, teadmise, normide ja väärtuste paljusus” toimub 29. august – 1. september Tartu Ülikoolis. Seekordse aastakonverentsi katusteemaks on pluralism. Pluralism filosoofias vastandub nii monismile kui relativismile. Erinevalt monismist kaitseb pluralism mõne filosoofiliselt huvipakkuva valdkonna suhtes vaadet, et see koosneb mitut eri liiki fundamentaalsest entiteedist või et selle kohta kehtib mitu erinevat [...]